Публикација на учебник Однесување на ...

Институтот за бизнис економија Скопје, електронски го публикуваше учебникот “Однесување на потрошувачите и маркетинг аспекти” од авторот проф. д-р Слаѓана Стојановска. Овој учебник е наменет, пред се, за студентите бидејќи  ги објаснува и развива теоретските концепти на однесувањето на потрошувачите, во кои се вклучени и маркети [...]

Прва виртуелна одбрана на магистерски...

На ден 15.05.2020 година (петок), на Институтот за бизнис економија Скопје, се одржа првата online одбрана на магистерски труд на кандидат Стефанија Велкова Апостолова, со наслов „Управување со пензиските фондови и перспективите на пензискиот систем во РСМ“. Трудотпретставува обид да се збогатат постоечките истражувања со една сублимирана ан [...]

Одбрана на труд – Стефанија Апо...

На ден 15.05.2020 година во 12:00 часот со примена на платформата Skype, кандидатот Стефанија Апостолова ќе го брани својот магистерски труд. Целосното соопштение можете да го преземете на следниот линк.
Follow by Email
Facebook
Instagram