Прва виртуелна одбрана на магистерски...

На ден 15.05.2020 година (петок), на Институтот за бизнис економија Скопје, се одржа првата online одбрана на магистерски труд на кандидат Стефанија Велкова Апостолова, со наслов „Управување со пензиските фондови и перспективите на пензискиот систем во РСМ“. Трудотпретставува обид да се збогатат постоечките истражувања со една сублимирана ан [...]

Одбрана на труд – Стефанија Апо...

На ден 15.05.2020 година во 12:00 часот со примена на платформата Skype, кандидатот Стефанија Апостолова ќе го брани својот магистерски труд. Целосното соопштение можете да го преземете на следниот линк.

Заклучоци од првата виртуелна меѓунар...

На 27.04.2020 година се одржа првата виртуелна меѓународна конференција „Економски предизвици на државите на ЈИЕ после пандемијата на корона вирусот“ чијшто организатор беше Факултетот за менаџмент Херцег Нови, а Факултетот за бизнис економија и Институтот за бизнис економија, меѓу другите, беа коорганизатори. Професорите од универзитети од [...]
Follow by Email
Facebook
Instagram