Вести

Успешно организирана Втората меѓунаро...

Институтот за бизнис економија во соработка со Факултетот за бизнис економија ја организираше Вторатамеѓународна конференција за одржлив развој во бизнисот и економијата на тема “Challenges in Sustainable Development for Business and Economics in the post-COVID period” на 2ри Септември 2021 година [...]

Одбрана на труд – Розета Соколо...

На ден 12.07.2021 година во 17:00 часот во просториите на Приватниот научен институт за бизнис еконимија, кандидатот Симона Јаневска ќе го брани својот магистерски труд. Целосното соопштение можете да го преземете тука.

Одбрана на труд – Стеван Влашки

На ден 01.07.2021 година во 16:30 часот со примена на платформата Skype, кандидатот Стеван Влашки ќе го брани својот магистерски труд. Целосното соопштение можете да го преземете тука: Одбрана на труд – Стеван ВлашкиDownload
Follow by Email
Facebook
Instagram