Одбрана на труд – Томче Чаловски

На ден 03.07.2017 година во 13 часот во просториите на Приватниот научен институт за бизнис економија Скопје, кандидатот Томче Чаловски ќе го брани својот магистерски труд.

Целосното соопштение можете да го преземете на следниот линк.

Follow by Email
Facebook
Instagram