Одбрана на труд – Лидија Таневска Јадровска

На ден 27.08.2019 година во 11 часот во просториите на Приватниот научен институт за бизнис економија Скопје, кандидатот Лидија Таневска Јадровска ќе го брани својот магистерски труд.

Целосното соопштение можете да го преземете на следниот линк.

Follow by Email
Facebook
Instagram