Одбрана на труд – Антонио Јовановски

На ден 16.10.2019 година во 15:30 часот во просториите на Приватниот научен институт за бизнис економија Скопје, кандидатот Антонио Јовановски ќе го брани својот магистерски труд.

Целосното соопштение можете да го преземете на следниот линк.