Одбрана на труд – Стефанија Апостолова

На ден 15.05.2020 година во 12:00 часот со примена на платформата Skype, кандидатот Стефанија Апостолова ќе го брани својот магистерски труд.

Целосното соопштение можете да го преземете на следниот линк.

Follow by Email
Facebook
Instagram