Публикација на учебник Однесување на потрошувачи и маркетинг аспекти

Институтот за бизнис економија Скопје, електронски го публикуваше учебникот “Однесување на потрошувачите и маркетинг аспекти” од авторот проф. д-р Слаѓана Стојановска.

Овој учебник е наменет, пред се, за студентите бидејќи  ги објаснува и развива теоретските концепти на однесувањето на потрошувачите, во кои се вклучени и маркетинг практиките кои го стимулираат нивното однесување.

Од друга страна, професорите и менаџерите, како и поширокиот аудиториум ,  во овој учебник може да најдат личен и професионален интерес и да осознаат повеќе за однесувањето на потрошувачите како еден од  детерминирачките фактори за успешно маркетинг работење.

Искрени честитки до авторот на учебникот, а  сите останати се надеваме дека со големо задоволство ќе ги осознаваат содржините на истиот.

Институт за бизнис економија

Follow by Email
Facebook
Instagram