Тестимонијали од наши студенти

Погледнете ги тестимонијалите на нашите студенти Мартина Леова Митков и Стеван Влашки, за нивното досегашно искуство како студенти на Институтот за бизнис економија.


Follow by Email
Facebook
Instagram