Одбрана на труд – Делфина Станковска

На ден 30.09.2020 година во 11:00 часот со примена на платформата Skype, кандидатот Делфина Станковска ќе го брани својот магистерски труд.

Целосното соопштение можете да го преземете на следниот линк.

Follow by Email
Facebook
Instagram