Школарина

mission

  1. Цената на едногодишните магистерски студии е 1500 евра
  2. Цената на двегодишните магистерски студии е 2500 евра
  • Пријавата за полагање на испит е 10 евра
  • Заверка на семестар е 50 евра.

Уплатите за школарината, полагање на испит и заверка на семестар се извршуваат во денарска противвредност по курс од 62 ден.

Follow by Email
Facebook
Instagram