Запишете се на ИБЕ!

Уписите на последипломски (втор циклус на студии) на Приватниот Научен Институт за Бизнис Економија се во тек. Направете го вистинскиот избор, и продолжете ги вашите студии на најдобриот Институт.

Ви нудиме:

- Упис на двегодишни и

- Упис на едногодишни последипломски студии

при најсовремени наставни програми и услови на студирање со цена од 500 евра по семестар. Условите за упис на Институтот за бизнис економија во академската 2018/2019-та година можете да ги прочитате на следниот линк.

Дополнителниот конкурс за упис може да го погледнете на следниот линк.

Приватниот Научен Институт за Бизнис Економија нуди двегодишни (3+2) и едногодишни (4+1) последипломски студии на четирите акредитирани насоки:

  • Финансиски Менаџмент
  • Економија за Бизнис

За повеќе информации за секој од наведените смерови и предметите посетете го следниот линк.

ibi1