Иновации и развој на технологија

Овој предмет ги опфаќа значењето на технологијата во глобалната економија, нејзините носители и институции. Како во неразвиените земји поради скудност во ресурси треба да се трансферира технологијата и кои технологии треба да се пренесуваат за да не бидат загадувачки туку во функција на развојот на земјата.

Кои се главни институции за поддршка на развој на технологијата и нејзиниот трансфер, иновативното организирање на процесот на трудот заради поттикнување на креативниот потенцијал на вработените и иновациите во сите сфери на дејствување на бизнисот.

Основна литература:

  1. Mark S. Manger: Investing in Protection the Politics of Preferential Trade Agreements between North and South. 2009.
  2. Bartra R., The New Golden Age. 2007
  3. Kettunen J., et al., Making sense of innovation management, Johda nnovaatioita, 2007
Follow by Email
Facebook
Instagram