Студентска мобилност за студии

Како дел од Erasmus + програмата студентите на Институтот за бизнис економија имаат можност за студирање во рок од еден семестар на странска високообразовна институција. За аплицирање за студентска мобилност, сите заинтересирани кандидати треба да се обратат до м-р Александра Кираца, Erasmus+ координатор за Институтот за бизнис економија

 

Follow by Email
Facebook
Instagram