Реализирана Еразмус+ мобилност на нас...

Во периодот 07-11 јуни, 2021 дел од наставниот и административниот кадар на Институтот за бизнис економија, д-р Аземина Машовиќ и м-р Александра Кираца реализираа Еразмус+ мобилност на Факултетот за применет менаџмент, економија и финансии во Белград при Универзитетот бизнис академија од Нови Сад, Србија.  Во текот на престојот, доц. д-р [...]

Реализирана Еразмус+ мобилност на нас...

Во текот на Мај, 2021, дел од наставниот и административниот кадар на Институтот за бизнис економија, д-р Аземина Машовиќ и м-р Александра Кираца реализираа Еразмус+ мобилност на Факултетот за бизнис економија при Универзитетот Едуконс од Нови Сад, Србија.  Доц. д-р Аземина Машовиќ одржа гостински предавања на тамошните студенти [...]

Одбрана на труд – Жаклина Симеска

На ден 02.06.2021 година во 16.30 часот со примена на платформата Skype, кандидатот Жаклина Симеска ќе го брани својот магистерски труд. Целосното соопштение можете да го преземете тука: Одбрана на труд – Жаклина СимескаDownload
Follow by Email
Facebook
Instagram