Прва Интернационална конференција и Е...

  Институтот за бизнис економија и Факултетот за бизнис економија ја организираат Првата Еразмус + меѓународна недела во Скопје, Р. Македонија од 8 до 12 април 2019 година. Целта е да се промовира меѓународната соработка и да се создаде основа за понатамошно воспоставување на партнерства помеѓу институциите учеснички кои доаѓаат од разл [...]

Дополнителен конкурс за Еразмус+ студ...

Почитувани студенти, објавен е дополнителен конкурс за мобилности. Клик за детали.

СПИДЕ Финален настан: Сумирање на про...

Како дел од проектните активности во рамки на проектот СПИДЕ, финален настан се организираше на 5-6 Декември, во просториите на Институтот за бизнис економија и Факултетот за бизнис економија. Настанот имаше за цел финализирање на сите проектни задачи, и го означи почетокот на подготовката на завршниот извештај. На овој настан присуствуваше н [...]