Успешно организиран првиот состанот о...

Институтот за бизнис економија, во улога на координатор на проектот, организираше почетен состанок за проектот: Стратешко партнерство за иновација и развој на претприемништво (СПИРП) во просториите на Институтот, на 4ти и 5ти мај 2017 година. Дводневниот состанок беше збогатен со присуство на двајца членови на проектниот тим од секоја од парт [...]

Известување за неработен ден

Почитувани, Ве известуваме дека согласно  Законот за празниците на Република Македонија, 25 јуни  2017 година (недела), односно 26 јуни 2017 година (понеделник), е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија.

Одбрана на труд – Томче Чаловск...

На ден 03.07.2017 година во 13 часот во просториите на Приватниот научен институт за бизнис економија Скопје, кандидатот Томче Чаловски ќе го брани својот магистерски труд. Целосното соопштение можете да го преземете на следниот линк.