СПИДЕ Финален настан: Сумирање на про...

Како дел од проектните активности во рамки на проектот СПИДЕ, финален настан се организираше на 5-6 Декември, во просториите на Институтот за бизнис економија и Факултетот за бизнис економија. Настанот имаше за цел финализирање на сите проектни задачи, и го означи почетокот на подготовката на завршниот извештај. На овој настан присуствуваше н [...]

Максимизација на видливоста на резулт...

Во рамки на проектните активности на проектот СПИДЕ, на 4ти Декември, во просториите на Факултетот за бизнис економија беше организиран Настан за промоција на проектните резултати (Мултиплицирачки настан). Настанот беше проследен со огромно внимание како од членовите на проектниот тим, и останатите заинтересирани страни на проектот, така и од [...]

Известување за одржување на настан за...

Во рамки на предвидените проектни активности од проектот “SPIDE” на 04.12.2018 во просториите на Факултетот за бизнис економија ќе се одржи настан за промоција на постигнатите резултати од проектот (Multiplier Event). Настанот ќе има за цел да ги информира сите заинтересирани страни за остварените цели и аутпути на проектот, се с [...]