Конкурс за упис во академската 2018/2019

Почитувани, условите за упис на Институтот за Бизнис економија во академската 2018/2019-та година се следните:

  1. Право на запишување имаат кандидатите со завршени додипломски студии и стекнати 180 или 240 кредити.
  2. Трансферот на студенти од други и странски универзитети се врши врз основа на доставено уверение за положени испити и утврдување на соодветност на студиските програми.

Пријавата за запишување на последипломски студии можете да ја симнете на следниот линк.

Конкурсот за упис може да го погледнете на следниот линк.

За повеќе информации може да се обратите телефонски на (02) 2402 162.