Постдипломски студии (3+2)

Продолжете го Вашето образование на последипломски студии на Приватниот научен институт за бизнис економија од областа на економските науки (3+2) на насоките: Економија за бизнис и Финансиски менаџмент.

businesssvc