4+1 студии

Продолжете го Вашето образование на последипломски студии на Приватниот научен институт за бизнис економија од областа на економските науки (4+1) на насоките: Економија за бизнис и Финансиски менаџмент.

businesssvc