Постдипломски студии (3+2)

Продолжете го Вашето образование на последипломски студии на Приватниот научен институт за бизнис економија од областа на економските науки (3+2) на насоките: Економија за бизнис, Финансиски менаџмент, Банкарство и Еколошка економија.

businesssvc