Слободен пристап до информации

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

М-р Елена Ивановска

Канцеларија број 1

тел.02 2402169

mail: elena@fbe.edu.mk

 

Барањето за пристап до информации од јавен карактер може да го преземете од овој линк