Постдипломски студии (4+1)

Продолжете го Вашето образование на последипломски студии на Приватниот научен институт за бизнис економија од областа на економските науки (4+1) на насоките: Економија за бизнис, Финансиски менаџмент, Банкарство и Еколошка економија.

businesssvc