Пријави

Пријавите за испит задолжително да се принтаат и доставуваат двострано.

Деталите за плаќање за испит можете да ги погледнете на следниот линк. Потребно е да извршите уплата од 10 евра (620 денари) за секој испит поединечно.

Деталите за плаќање на административна такса можете да ги погледнете на следниот линк.