Конкурс за упис во академската 2019/2020!

graduates_2265239b

Приватниот Научен Институт за Бизнис Економија (ИБЕ) има акредитација за спроведување две програми на втор циклус на студии, двегодишни (3+2) и едногодишни (4+1) последипломски студии. Ова претставува одлична можност, како за студентите кои студирале додипломски студии по Болоњскиот кредит-трансфер систем, така и за останатите студенти да се запишат на втор циклус на студии и добијат квалитетно знаење во една од двете области:

Повикот за упис во академската 2019/2020 може да го погледнете на следниот линк.

Корисни информации:

 

ИДНИ СТУДЕНТИ, ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!