Одбрана на труд – Ивана Наумоск...

На ден 23.11.2018 година во 14 часот во просториите на Приватниот научен институт за бизнис економија Скопје, кандидатот Ивана Наумоска – Димитровска ќе го брани својот магистерски труд. Целосното соопштение можете да го преземете на следниот линк.

Успешно организирање на последниот на...

Во рамки на проектните активности на проектот СПИДЕ, од 24-28 Октомври, се организираше последниот настан за градење на капацитетите (StudentHub) при Факултетот за администрација (Универзитетот во Љубљана). Покрај студентите кои го претставуваа Институтот за бизнис економија како проектен координатор, учество на настанот земаа студенти од: Ф [...]

Гостинско предавање на Универзитетот ...

Д-р Анета Васиљевиќ-Шикалеска, на 23 и 25 Октомври, 2018, одржа предавања на тема  “The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs” и “Life Cycle Analysis” за група на студенти од додипломски и последипломски студии на Факултетот за администрација при Универзитет во Љубљана (Словенија). Целта на предавањата беше студентите 1) студ [...]