Известување за одржување на настан за...

Во рамки на предвидените проектни активности од проектот “SPIDE” на 04.12.2018 во просториите на Факултетот за бизнис економија ќе се одржи настан за промоција на постигнатите резултати од проектот (Multiplier Event). Настанот ќе има за цел да ги информира сите заинтересирани страни за остварените цели и аутпути на проектот, се с [...]

Одбрана на труд – Ивана Наумоск...

На ден 23.11.2018 година во 14 часот во просториите на Приватниот научен институт за бизнис економија Скопје, кандидатот Ивана Наумоска – Димитровска ќе го брани својот магистерски труд. Целосното соопштение можете да го преземете на следниот линк.

Успешно организирање на последниот на...

Во рамки на проектните активности на проектот СПИДЕ, од 24-28 Октомври, се организираше последниот настан за градење на капацитетите (StudentHub) при Факултетот за администрација (Универзитетот во Љубљана). Покрај студентите кои го претставуваа Институтот за бизнис економија како проектен координатор, учество на настанот земаа студенти од: Ф [...]