Успешно организирана работна недела в...

Како дел од втората компонента на проектот SPIDE,  настанот се одржа во просториите на ЕКА во Рига, Латвија, од 11 до 15 септември 2017 година. Средбата беше дел од спроведувањето на проектните активности на SPIDE, со цел давање насоки, градење на вештини, размена на идеи и изготвување на содржината на работилниците на ICCE (Интегриран Кариер [...]

Одбрана на труд – Деан Мандичев...

На ден 20.11.2017 година во 14 часот во просториите на Приватниот научен институт за бизнис економија Скопје, кандидатот Деан Мандичевски ќе го брани својот магистерски труд. Целосното соопштение можете да го преземете на следниот линк.

Известување за неработен ден

Почитувани, Ве известуваме дека согласно  Законот за празниците на Република Македонија, 23 октомври 2017 година (понеделник) е неработен ден.